Polityka prywatności

Przypisy

Ilekroć w tekście użyty jest zwrot „Restauracja Neptun” oznacza on firmę
P.H.U „TRIO” Joanna Laskowska posiadającą dane NIP: 8551239712 oraz REGON: 320263571


Restauracja Neptun uważa, że Twoje dane osobowe należą do Ciebie. Staramy się szanować Twoje dane osobowe i przetwarzać je z należytą starannością, przez cały czas. Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji lub w celach biznesowych, możesz mieć pewność, że Twoja prywatność jest szanowana.

Nasza polityka prywatności i jej zasady mają zastosowanie wobec identyfikujących Cię danych osobowych, które zbieramy i o które Cię czasem prosimy, a które nam podajesz w celu realizacji rezerwacji, umów, wykonania przez nas usług. W szczególności dotyczy to informacji, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz inne dane kontaktowe.

Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych, które są adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do celu, w jakim je gromadzimy. Wierzymy, że nasze działania są przejrzyste zakresie rodzaju danych osobowych, które zbieramy i celu, w jakim to robimy. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli jesteś zainteresowany dalszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 795 494 744 lub mailowy na adres: kontakt@neptun.swinoujscie.pl .

Zbieranie danych osobowych

Mamy nadzieję, że poniższe informacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję o udostępnieniu nam swoich danych osobowych. Zawsze możesz zdecydować, czy chcesz podać swoje dane osobowe, czy też nie.

Strona internetowa

Odwiedziny oraz przeglądanie naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych umożliwiających identyfikację. Możemy gromadzić ograniczone nieosobowe informacje identyfikacyjne, które udostępnia Twoja przeglądarka, za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to przykładowo: Twój adres IP, typ przeglądarki, dane o urządzeniu, system operacyjny urządzenia, dane geograficzne, data i czas oraz odwiedzane strony. Gromadzimy te nieosobowe dane, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkownika naszej strony, jego interakcje ze stroną i móc ulepszać naszą ofertę, usługi i stronę internetową w przyszłości. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią nasz uzasadniony interes. Nasza polityka cookies jest dostępna tutaj: Polityka Cookies.

Kontakty biznesowe

Jeśli prosisz nas o rezerwację, przesłanie oferty, informacje marketingowe i promocyjne, ogólne informacje lub kontaktujesz się z nami online, możemy, w zależności od charakteru kontaktu, zbierać następujące, identyfikujące Cię dane osobowe: dane kontaktowe (e-mail, adres, telefon, miejsce zatrudnienia, stanowisko), płeć i język i inne dane osobowe, które nam dobrowolnie podałeś/-aś i które są niezbędne do obsługi zapytania i odpowiedzi na nie.

Możemy także gromadzić dane osobowe pochodzące od naszych partnerów biznesowych, od osób trzecich działających w Twoim imieniu, na przykład organizatorów przyjęcia lub innego wydarzenia, w którym bierzesz udział, w naszej restauracji.

Używamy Twoich danych osobowych w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie usług, realizacji dokonanej przez Ciebie rezerwacji i wykonania innych umów, które zawarliśmy. Jeśli dasz nam na to wyraźną zgodę możemy wysyłać Ci promocyjne i marketingowe informacje, ściśle dopasowane do Ciebie, włączając w to zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia i imprezy, nowości, oferty, etc.

W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie Twoich identyfikujących Cię danych osobowych. Prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@neptun.swinoujscie.pl .

Restauracja Neptun jako administrator

PHU „TRIO Joanna Laskowska” z siedzibą w Świnoujściu jest administratorem danych osobowych, które nam powierzono, gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zawsze dążymy do przestrzegania ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych i innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi i skargi związane z naszą obsługą Twoich danych osobowych, których nie można rozwiązać bezpośrednio z nami, prosimy o kontakt z polskim organem ochrony danych https://www.giodo.gov.pl.

Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

W zależności od usług, o które nas prosisz, oraz powodów, dla których nawiązujesz z nami kontakt, przetwarzamy Twoje dane osobowe, tylko jeśli mamy do tego podstawy prawne. Jeśli wymagamy Twojej zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zostanie ona sformułowana w sposób jasny, szczegółowy i wyraźny.

Swoją zgodę zawsze możesz odwołać, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem +48 795 494 744 lub mailowo na adres: kontakt@neptun.swinoujscie.pl . Skutkować to będzie usunięciem Twoich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Restauracja Neptun nie przekazuje ani nie sprzedaje identyfikujących Cię danych osobowych innym przedsiębiorstwom ani osobom prywatnym, chyba, że ma na to Twoją wyraźną i jasno wyrażoną zgodę. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe w następujących, ograniczonych okolicznościach:

Za Twoją jasną i wyraźną zgodą
Zaufanym firmom lub osobom, które realizują Twoje zapytanie i/lub usługę dla Ciebie i w Twoim imieniu. W takich przypadkach, trzecia strona przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, z poufnością i zachowując środki bezpieczeństwa.
Kiedy wymaga tego od nas prawo lub działamy w dobrej wierze, że zachowanie danych lub ich przekazanie jest absolutnie niezbędne do ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszego i naszych użytkowników.
Twoje dane osobowe są przechowywane z bazach danych, elektronicznych i tradycyjnych, zarządzanych przez Restaurację Neptun.

Aby umożliwić przetwarzanie danych korzystamy również z pomocy naszych usługodawców, będących podmiotami przetwarzającymi dane zgodnie z art. 28 RODO. Są to przykładowo usługodawcy zewnętrzni świadczący usługi hostingu w chmurze, działający w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na podstawie ustaleń umownych ci usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych, nawet jeśli dane osobowe są przesyłane do kraju, w którym stosowany jest inny poziom ochrony danych i dla którego Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy największe starania, aby zastosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Twoich danych osobowych przed ich przypadkowym i niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, nieautoryzowanym wyjawieniem lub dostępem i innymi nieuprawnionymi formami przetwarzania.

Ograniczmy dostęp do Twoich danych osobowych do naszych pracowników i w ograniczonym zakresie do dostawców, którzy mogą używać tych informacji w celu przetwarzania ich w Twoim imieniu i którzy są zobowiązani do ich ochrony i poufności.

Aktualizacja danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe staramy się, aby były one precyzyjne i aktualne. Dane niekompletne i niewłaściwe usuwamy lub korygujemy. W każdej chwili możesz zaktualizować identyfikujące Cię dane osobowe, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem +48 795 494 744 lub mailowo na adres: kontakt@neptun.swinoujscie.pl.

Retencja danych

Przechowujemy Twoje dane wyłącznie tak długo, jak długo są one potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały nam przekazane. Po tym czasie dane osobowe są usuwane.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w każdej chwili.

Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w określonych okolicznościach możesz egzekwować swoje prawa, wynikające z niniejszej Polityki Prywatności. W szczególności są to:

dostęp do swoich danych osobowych
poprawianie swoich danych osobowych
usunięcie swoich danych osobowych
ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych

wycofanie udzielonej zgody
Wszystkie żądania powinny mieć formę pisemną i powinny być przez Ciebie podpisane. Żądania te muszą zawierać Twoje imię, nazwisko i adres mailowy, które są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji.

Wszystkie właściwie wniesione żądania będą rozpatrzone najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

Aby wnieść żądanie należy się z nami skontaktować pod adresem: kontakt@neptun.swinoujscie.pl .

Zamiana Polityki Prywatności
Restauracja Neptun ma prawo zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Data ostatniej modyfikacji publikowana będzie każdorazowo na końcu dokumentu.

Poprzednie wersje Polityki Prywatności będą archiwizowane i mogą zostać udostępnione na uzasadnione życzenie.

Kontakt
W przypadku dodatkowych pytań lub chęci wniesienia uprawnionego żądania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@neptun.swinoujscie.pl .

Wersja
Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana w dniu 01.10.2019.